kampanie digitalowe

Efektywne kampanie w strefie digital

Przystępując do kampanii digitalowej, należy najpierw ustalić jej cele. Powinny one być mierzalne, konkretne i możliwe do osiągnięcia. Wyróżnia się dwa podstawowe cele dla kampanii digitalowych – sprzedażowe i wizerunkowe. Metod związanych z kampanią digitalową używa się zarówno w marketingu, jak i public relations. Sukces w kampanii digitalowej można mierzyć dzięki KPI, czyli wskaźnikom pomiaru. Dzięki nim można określić, czy kampania jest skuteczna, a także wywnioskować, które elementy wymagają poprawy.

Efektywne kampanie digitalowe i wyniki

kampanie digitaloweZe względu na elastyczność dostępnych środków, kampanię digitalową można zaplanować w taki sposób, żeby wszystkie użyte w niej środki odpowiadały potrzebom i preferencjom grupy docelowej. Sukces można osiągnąć tylko wtedy, gdy w trakcie kampanii będzie się zbierało i analizowało dane, a na ich podstawie wprowadzało zmiany w narzędziach przyjętych dla konkretnych segmentów, czyli grup docelowych. W blisko połowie przypadków skuteczność kampanii digitalowej wynika z odpowiedniej kreacji, dlatego nie można zaniedbać warstwy koncepcyjnej, graficznej oraz audiowizualnej. Siła marki wpływa na efektywność kampanii w maksymalnie piętnastu procentach. Na widoczność kampanii w internecie w znacznej mierze wpływa jej budżet – działania lokalne mogą udać się nawet przy mniejszym nakładzie finansowym. Wszystkie efektywne kampanie digitalowe muszą być na bieżąco aktualizowane.

kampanie digitaloweŚrodowisko internetowe to zbiór wielu skomplikowanych czynników, które wpływają na siebie w sposób trudny do przewidzenia, dlatego konieczna jest stała analiza wskaźników. W trakcie działań może okazać się konieczna zmiana stawek lub relokacja budżetu do innego sektora. Im szybciej uda się zidentyfikować taką potrzebę, tym większa będzie efektywność kampanii w danym segmencie. W przeciwieństwie do innych mediów, internet pozwala na całkowitą mierzalność efektów kampanii – można wykorzystać dedykowane narzędzia do sprawdzania poziomu konwersji. Liczba informacji zwrotnych podczas realizowania kampanii digitalowej jest ogromna i daje szerokie możliwości w zakresie optymalizacji. W połowie 2021 roku dostęp do internetu miało już 65 procent ludzi na Świecie.

Grono osób, na które można wpływać poprzez marketing cyfrowy nieustannie się powiększa. Takie działania jak pozycjonowanie strony w wyszukiwarce, przygotowanie odpowiednich i wartościowych treści, a także prowadzenie firmowych mediów społecznościowych są dzisiaj niezbędne dla rozwijania biznesu. Szacuje się, że w 2020 roku wydatki na internetowe kampanie reklamowe wynosiły blisko 1,5 miliarda złotych.