kampanie digitalowe

Jak poprowadzić skuteczną kampanię digitalową?

Wraz z rozwojem świata cyfrowego znacznie wzrosło znaczenie reklam nakierowanych na użytkowników internetu. Obecnie znaczna część działań reklamowych przeniosła się właśnie do przestrzeni cyfrowej. Chociaż cel działań digitalowych jest taki sam, jak tradycyjnego marketingu, występują między nimi znaczne różnice. Prowadzenie kampanii digitalowej to nie tylko przygotowanie materiałów wykorzystywanych w internecie, ale też wykorzystywanie innych kanałów komunikacji, na przykład wiadomości SMS. Do głównych zadań kampanii digitalowych zalicza się dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Skuteczna kampania digitalowa, czyli jaka?

kampanie digitalowePierwszy krok podczas prowadzenia skutecznej kampanii to ustalenie grupy docelowej – na tej podstawie wybiera się środki, które zostaną użyte. Przewaga środków cyfrowych nad tradycyjnymi zwiększa się z roku na rok. W 2018 roku pierwszy raz wartość cyfrowych działań marketingowych przekroczyła wydatki na reklamę w telewizji. Na popularyzację cyfrowego marketingu największy wpływ miało upowszechnienie się dostępu do smartfonów, które dzisiaj są podstawowym sposobem na korzystanie z internetu – używa ich do tego ponad 75 procent Polaków. Kampania będzie skuteczna wtedy, gdy środki reklamowe zostaną dobrane adekwatnie do specyfiki grupy docelowej. Nie należy ograniczać się jedynie do jednego środka. Obecnie skuteczne kampanie digitalowe są w stanie poprawić sprzedaż, zwiększyć zainteresowanie marką lub pozytywnie wpłynąć na świadomość konsumentów.

kampanie digitaloweDo celów kampanii digitalowej można zaliczyć nie tylko sprzedaż produktów, ale też poprawę komunikacji z klientami, zwiększenie zainteresowania newsletterem albo promocję nowej aplikacji mobilnej. Podczas planowania kampanii niezbędne są zarówno szczegółowa analityka, jak i wysoki poziom kreatywności. W ramach prowadzonych działań łączy się pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych z aktywnością w mediach społecznościowych. Kampania może mieć także charakter wyłącznie lokalny. Reklama w internecie dociera przede wszystkim do osób, które mogą się nią zainteresować.

Podstawą podejmowanych działań, które są później przekuwane na sukces kampanii digitalowej, jest planowanie. Mając wiedzę o grupach docelowych oraz preferowanych przez klientów środkach komunikacji, można odpowiednio dopasować działania promocyjne. Internet, w przeciwieństwie do gazet czy telewizji, jest medium interaktywnym, dlatego kampanie digitalowe mogą zachęcać potencjalnych klientów do zaangażowania się w konkretne akcje związane z daną marką. Pomaga to w budowaniu więzi i społeczności zgromadzonej wokół firmy.