public relations

Rola agencji PR w kryzysie

Agencje Public Relations (PR) już od wielu lat zajmują poczesne miejsce na biznesowo – medialnej mapie. Zwłaszcza globalizacja oraz rozwój i upowszechnienie się internetu miały decydujący wpływ na upowszechnienie się działalności agencji PR. Zasięg i zakres działań agencji obejmuje wszelkie kampanie reklamowe (agencje PR wywodzą swe pochodzenie od zorientowanych na tradycyjne media agencji reklamowych z ubiegłego wieku), obejmujące zwłaszcza, ukształtowane zaledwie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, media społecznościowe i szeroko pojęty Internet.

PR a kryzys wizerunkowy

public relationsAktywność pijarowców znacznie wykracza jednak poza reklamę i promocję, obejmując swym zasięgiem także budowanie kompleksowego wizerunku firmy czy instytucji wśród konsumentów i w mediach. Wiąże się to ze stosowaniem szerokiego wachlarza instrumentów marketingowych, z których spora część wykształciła się w dobie rozwoju internetu. Działania Public Relations to także zarządzanie kryzysami – wizerunkowymi, spadku sprzedaży lub utraty zaufania do danej marki bądź instytucji, jak również aktywne zapobieganie i przeciwdziałanie im. Takie akcje nie tylko obejmują środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa, ale również dotyczą wewnętrznych struktur firmy. Motywacja pracowników i mediacja w konfliktach czy braku komunikacji między poszczególnymi departamentami to również działalność Public Relations ciesząca się sporą popularnością.

public relationsAgencje PR posiadają więc całkiem szeroki asortyment środków, którymi mogą skutecznie pomagać orientować się w zawiłościach współczesnego świata i wychodzić obronną ręką z różnych kryzysów. Jak poznać czy dany zespół pijarowców będzie odpowiedni do rozwiązania naszego problemu? Na pewno warto sprawdzić portfolio klientów agencji, jak obszerne jest i czy zawiera znane marki, poczytać opinie na jej temat i sprawdzić czy ma doświadczenie w podejmowaniu działań z którymi przyjdzie jej się zmierzyć w wymaganym przypadku. Warto również przypomnieć sobie niedawny kryzys obecny w mediach i pokrewny naszemu oraz sprawdzić, która agencja zajmowała się „gaszeniem pożaru”. Jeśli kryzys został zażegnany, na pewno warto skontaktować się, przedstawić sytuację i poprosić o proponowany sposób załatwienia problemu.

Jeżeli zdecydujemy się na współpracę, poprośmy wybraną agencję PR o przedstawienie planu, krok po kroku, strategii działania. Najlepszą radą jest oczywiście unikanie kryzysów, kłopotów i wpadek, ale oczywiście to bardzo idealistyczne podejście, czy wręcz „pobożne życzenie”. Lepiej więc przygotować się zawczasu i mieć pod ręką sprawdzony zespół ds. public relations, co zapewni nam szybką reakcję w przypadku naszego potknięcia.